O čia visos kadencijos klausimai išspręsti ne bendru sutarimu.

Praėjusios Vilniaus tarybos kadencijos klausimai. Schema #56

Pamasintas kolegų vakar/užvakar pripaišiau diagramų, kurios parodė kiek kartų vidutiniškai per posėdžius balsuoja tarybos nariai. Panašius matavimus dariau prieš porą metų. Tada eilinį kartą mėgindamas atidėlioti mažiau malonius darbus sugalvojau, kad reikia dar vieną dalyką pamieruoti.

Šį sykį pamėginau pamatuoti klausimų sprendimo laiką, t.y. ties kuriais klausimais sugaišome daug laiko, o ties kuriais mažai. Ir kuo jie skiriasi.

Klausimų sprendimo laiką pamatuoti ir lengva ir sunku. Lengva, nes turime duomenis githube, o sunku dėl to, kad ten nėra atskirai užrašytos klausimo sprendimo laiko vertės – yra tik balsavimo laikas. Tad aš išsirūšiavau klausimus balsavimo datos/laiko didėjimo (arba mažėjimo) tvarka ir suskaičiavau skirtumus tarp tų laikų. Tas skirtumas apytiksliai ir rodo klausimo sprendimo laiką. Silpna vieta yra pietų pertraukos: kur jos yra, o kur ne – ne taip ir lengva prisiminti/suprasti.

Kažkas gavosi. O tą kažką sudėjau į Box&Whisker diagramą (ten tie skaičiai, tai minutės):

Bene įdomiausia yra pažiūrėti visų tų klausimų, kur virš 55 minučių sprendėm. Ane?
Bene įdomiausia yra pažiūrėti kas ten per klausimai, kuriuos virš 55 minučių sprendėm. Ane?

Tikriausiai dar verta paminėti, kad čia matuojami tik tie klausimai, kurie išspręsti ne bendru sutarimu.

Taigi, svarbiausi arba daugiausiai tarybos laiko reikalavę klausimai (atrinkau pagrindinius dalykus):

 • Komitetų sudėčių tvirtinimas
 • Vylūnės Urbonienės atleidimas
 • Vieno mėnesio mokesčio ikimokykliniam ugdymui atleidimas
 • Socialinio būsto fondo sąrašas
 • Lecho Kačinskio gatvė
 • Opozicijos kritika mero posėdžių vedimui
 • Filibustinimas tvirtinant posėdžio darbotvarkę
 • Vilniaus Šilumos Tinklų investicijos
 • Savivaldybės įmonių stebėtojų tarybų tvirtinimas
 • Jono Basanavičiaus paminklas
 • Vaikų priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas tvarka
 • Joachimo Lelevelio mokyklos reikalai
 • Atliekų tvarkymas
 • Administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimas
 • Negyvenamosios patalpos “Bočiams” ir kitokios negyvenamosios patalpos kitokiems reikalams.
 • Skverų, gatvių ir aikščių pavadinimai
 • Sporto klubo rėmimas
 • Biudžetas
 • Vilniaus miesto klinikinės ligoninės reorganizavimas
 • Privatizacijos taisyklės įmonėms, kuriose savivaldybė turi akcijų
 • Edukologijos universiteto centrinių rūmų klausimai
 • Daugiafunkcinis stadionas
 • Psichikos sveikatos centro kapitalo didinimas
 • Šiaurės miestelio technologijų parkas
 • Savivaldybės darbuotojų elgesio taisyklės
 • Klasių komplektų skaičiai vidurinėse mokyklose
 • Liebeskind’o projektas Neries dešiniajame krante (tiksliau statybų reglamento korekcijos aukštingumui padidinti, jeigu atsimenu teisingai)
 • “Krepšinio rytas” rėmimas
 • Vilniaus Senamiesčio mokykla
 • Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tarifų mažinimas
 • Baro “Pervaža” alkoholio licencijos apribojimas
 • Kaimynijų programa

Štai čia visi jie (ir dar keletas) originalioje formuluotėje:

VOTE_DATE	SumOfMinutes	Question
2017-11-07 18:33	293	DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-5 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ IR JŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-10-25 16:01	169	DĖL VYLŪNĖS URBONIENĖS ATLEIDIMO IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ
2018-11-21 16:32	155	DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURO G. 15, VILNIUJE, NUOMOS TEISĖS ĮKEITIMO
2015-11-11 17:54	154	DĖL ATLEIDIMO NUO VIENO MĖNESIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO MOKESČIO
2015-08-26 17:20	152	DĖL SKLYPO SAVANORIŲ PR. 182A DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2018-03-21 17:11	147	DĖL TARYBOS 2017-12-20 SPRENDIMO NR. 1-1301 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO, SAVIVALDYBĖS BŪSTO SU BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMIS LIEPKALNIO G. 22-16 IŠNUOMOJIMO INGOS STANKUTĖS ŠEIMAI IR NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO
2018-01-17 16:44	145	DĖL LECHO KAČINSKIO VARDO SUTEIKIMO GATVEI
2017-04-25 14:00	144	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PIRMININKAVIMO TARYBOS POSĖDŽIAMS
2016-06-15 16:44	139	DĖL TARYBOS 2016-03-23 SPRENDIMO 
2018-10-17 13:21	139	DĖL TARYBOS POSĖDŽIO NR. 70 DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
2017-06-14 16:22	136	DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2017-02-01 16:52	135	DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2017–2019 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO
2017-12-07 16:15	132	„DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
2016-03-23 16:00	131	DĖL DR. JONO BASANAVIČIAUS PAMINKLO VIETOS PARINKIMO
2018-02-28 16:47	131	DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2015-07-15 16:59	126	DĖL VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO VIDURINĖS MOKYKLOS (STRUKTŪROS) PERTVARKOS IR BUVEINĖS PAKEITIMO
2016-09-14 16:23	122	SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2016-05-11 SPRENDIMO NR. 1-445 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-11-22 15:26	122	DĖL GEDIMINO MIŠKINIO SKYRIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS
2017-09-25 17:18	121	DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ KAŠTONŲ G. 4B-101 PERDAVIMO ASOCIACIJAI LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGAI „BOČIAI“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-10-12 15:46	119	DĖL SKVERŲ, AIKŠTĖS, GATVĖS (UKRAINOS IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ
2017-02-22 16:52	118	DĖL VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2016-09-07 NUTARTIES ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. I-7-815/2016 VYKDYMO
2015-10-14 16:27	112	DĖL SPORTO KLUBŲ RĖMIMO IR FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2016–2018 METAIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“
2016-10-26 16:08	112	DĖL TARYBOS 2016-02-10 SPRENDIMO NR. 1-344 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-08-29 16:57	112	DĖL NUOMOS TEISĖS Į NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS ĮSRUTIES G. 30-49, VILNIUJE, PIRKIMO
2017-08-30 17:01	111	DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ MOKYKLOS G. 10, GRIGIŠKĖSE, PERĖMIMO IŠ VŠĮ GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR IŠNUOMOJIMO NE KONKURSO BŪDU VŠĮ VILNIAUS PSICHOTERAPIJOS IR PSICHOANALIZĖS CENTRUI
2016-05-11 15:27	108	DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS REORGANIZAVIMUI
2017-12-20 16:27	108	DĖL EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ UGDYMO SAMPRATOS ELEMENTŲ ĮGYVENDINIMO IR VILNIAUS ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2018-12-05 16:36	105	DĖL PRITARIMO LIKVIDUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIOSE SAVIVALDYBĖ TURI AKCIJŲ, IŠBRAUKIMUI IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO
2017-03-15 16:09	102	DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VILNIAUS SPECIALIOJO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽOLYNĖLIS“ DIREKTOREI RAMUTEI KĘSTENIENEI
2018-06-13 16:22	100	DĖL GATVIŲ (STRĖVOS IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ
2017-10-11 15:09	91	DĖL VILNIAUS MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO
2018-09-19 16:57	91	REZOLIUCIJA DĖL LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ
2015-05-28 16:54	89	DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IŠNUOMOJIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU
2015-12-02 15:04	87	DĖL SUTIKIMO DALYVAUTI PROJEKTE „DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINIMO, UGDYMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO KOMPLEKSO STATYBA IR EKSPLOATAVIMAS“ KONCESIJOS BŪDU
2016-01-20 18:01	87	DĖL VŠĮ VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO DALININKO KAPITALO PADIDINIMO
2017-04-05 16:09	86	DĖL TARYBOS 2011-04-06 SPRENDIMO NR. 1-2070 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2018-03-07 17:01	86	DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO (ANTAKALNIO G. 57 IR KT.) IŠNUOMOJIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU
2019-01-23 16:21	86	DĖL TARYBOS 2015-12-02 SPRENDIMO NR. 1-264 „DĖL SPORTO AIKŠTYNO PRIE VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJOS NUOMOS“ PAKEITIMO
2019-02-06 16:14	85	DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
2016-12-21 15:51	84	DĖL TARYBOS 2005-07-20 SPRENDIMO NR. 1-890 „DĖL ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-07-26 16:52	84	DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VŠĮ VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR MENO CENTRO NEEILINIAME VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
2018-10-03 15:17	82	DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VIRŠULIŠKIŲ G. 53A, VILNIUJE, IŠNUOMOJIMO NE KONKURSO BŪDU LIETUVOS ŽMONIŲ SU STUBURO PAŽEIDIMAIS ASOCIACIJAI
2016-08-24 16:14	81	DĖL VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIPAŽINIMO SVARBIOMIS VIETOS BENDRUOMENEI
2018-11-07 16:16	81	DĖL TARYBOS 2017-12-20 SPRENDIMO NR. 1-1301 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTOS SU IEVA PAKENYTE, PAKEITIMO
2015-12-02 17:17	79	DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB „VAATC“ KREIPTIS Į VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBĄ
2016-08-24 17:33	78	DĖL VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO VIDURINĖS MOKYKLOS 
2018-02-07 14:26	76	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2016-04-19 16:36	75	DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS IR NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS IR JŲ SKYRIAMS 2016–2017 MOKSLO METAMS
2017-05-17 16:07	75	DĖL DARBO SUTARTIES SU VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ DIREKTORE ŽIVILE KARVELIENE NUTRAUKIMO
2016-07-20 16:17	74	DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO DIDŽIOJOJE G. 40-5, PERKAMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO 2 DALIES 5 PUNKTĄ, ĮKAINOJIMO AKTO TVIRTINIMO IR ŠIO BŪSTO PARDAVIMO
2018-07-04 16:07	73	DĖL TIKSLINGUMO PROJEKTĄ „DAUGIAFUNKCIO LAZDYNŲ SVEIKATINIMO CENTRO ĮKŪRIMAS“ ĮGYVENDINTI KONCESIJOS BŪDU
2018-10-17 16:14	73	DĖL LEIDIMO UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS VŠĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI NE KONKURSO BŪDU
2018-05-23 16:39	71	DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTENIO G. 6, VILNIUJE, IŠNUOMOJIMO NE
2017-04-25 15:52	70	DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO ĮGYVENDINANT VILNIAUS KOGENERACINĖS JĖGAINĖS PROJEKTĄ SU UAB „LIETUVOS ENERGIJA“, UAB VILNIAUS KOGENERACINE JĖGAINE IR AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ SUTARTIES PROJEKTUI
2018-06-13 14:41	69	DĖL PRITARIMO CENTRO DEŠINIOJO NERIES KRANTO DETALIOJO PLANO SKLYPO KONSTITUCIJOS PR. 18B (KADASTRO NR. 0101/0032:773) SPRENDINIŲ KOREGAVIMUI
2016-02-24 15:55	68	DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI UAB „VAATC“ NEEILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2016-01-20 13:25	66	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2017-01-11 15:56	66	DĖL VŠĮ „KREPŠINIO RYTAS“ 2016 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
2019-01-09 16:33	66	DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INTERESAMS SUTEIKIMO
2017-02-22 14:17	64	DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILNIAUS SENAMIESČIO MOKYKLĄ
2016-01-20 14:28	63	DĖL TIKSLINGUMO PROJEKTĄ „DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, UGDYMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO KOMPLEKSAS“ ĮGYVENDINTI KONCESIJOS BŪDU
2017-05-31 15:55	63	DĖL TARYBOS 2016-03-23 SPRENDIMO NR. 1-369 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2019-01-09 14:30	63	DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERDAVIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ NUOSAVYBĖN IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2016-07-20 14:25	61	DĖL ĮPAREIGOJIMO SUMAŽINTI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUS
2018-02-28 14:03	61	DĖL PASTATO SU ŽEMĖS SKLYPU PIRKIMO VAIKAMS SU EMOCIJŲ IR ELGESIO SUTRIKIMAIS
2019-02-20 14:29	60	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO DERINIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2019-02-20 15:38	60	DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO UAB „RAMATEKSAS“ PRIKLAUSANČIAME BARE „PERVAŽA“ SALININKŲ G. 101
2017-07-26 15:22	58	DĖL VILNIAUS MIESTO KAIMYNIJŲ TERITORIJŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOS IR ŠIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APRAŠO TVIRTINIMO
2015-06-17 16:47	56	DĖL TARYBOS 2015-01-21 SPRENDIMO NR. 1-2202 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-03-07 15:05	55	DĖL UAB „UNIVERSALI ARENA“ 2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO

 

Dar, kad būtų gražiau, aš padariau jums žodžių debesis, kurie galimai jums kažkuo bus įdomūs:

Vizzlo nupieštas žodžių debesis atfiltravus jungtukus ir kitokius nereikšmingus žodžius (skaičių su minusais kažkaip tas Vizzlo nenufiltruoja, tai nutariau nevargti)
Vizzlo nupieštas žodžių debesis atfiltravus jungtukus ir kitokius nereikšmingus žodžius (skaičių su minusais kažkaip tas Vizzlo nenufiltruoja, tai nutariau nevargti)

 

Čia žodžių debesis klausimams, kuriuos sprendėme nuo 24 iki 55 minučių
Čia žodžių debesis klausimams, kuriuos sprendėme nuo 24 iki 55 minučių
Nuo 3 iki 24 minučių spręsti klausimai
Nuo 3 iki 24 minučių spręsti klausimai
Visokie formalūs klausimai, kuriuos sprendėme labai greitai
Visokie formalūs klausimai, kuriuos sprendėme labai greitai

Na, ir galų gale visi klausimai viename žodžių debesyje:

O čia visos kadencijos klausimai išspręsti ne bendru sutarimu.
O čia visos kadencijos klausimai išspręsti ne bendru sutarimu.

 

 

_________

Dar žiūrėkite šitas mano schemas
Schema #55
Schema #54
Schema #53
Schema #52
Schema #51

Skirmantas Tumelis

Sudėtingi dalykai susideda iš paprastų. O patys sunkiausi yra paprasti dalykai.

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <div align="" class="" dir="" id="" lang="" style="" xml:lang=""> <embed style="" type="" id="" height="" width="" src="" object=""> <iframe width="" height="" frameborder="" scrolling="" marginheight="" marginwidth="" src=""> <img alt="" align="" border="" class="" height="" hspace="" longdesc="" vspace="" src="" style="" width="" title="" usemap=""> <map name="" area="" id=""> <object style="" height="" width="" param="" embed=""> <param name="" value=""> <pre style="" name="" class="" lang="" width="">

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar