Histogramos rodo kokie buvo balsų kiekiai "už", "prieš" ir "susilaikė".

Schema #36. 2015 išrinktų VMS tarybos narių balsavimai

Man patiko burbulai. Tai dar papaišiau.

O buvo taip: susirinkime pas merą dėl atvirų duomenų. Aptarėme ką padarėme, ką darome, ką darysime ir kaip sekasi. Viena išvada piršosi gan akivaizdi: duomenys yra atveriami, bet vangokai naudojami. Mažoka duomenimis grįstų sprendimų.

Ta pati išvada man galvoje sukosi ir parašius apie tuos burbulus ar kitas mano įvairių rinkimų analizes anksčiau. Žmonės nemato naudos, nes nepaaiškinama jiems aiškiai kas tai per nauda.

Tad aš nusprendžiau peržvelgti mūsų sukauptus atviruosius duomenis ir kokį kartą į savaitę pateikti kokį nors duomenų analizės pavyzdį tiesiog šiaip – smagumui.

Šį kartą stabtelėjau ties taryba. Jau pažįstami duomenys – t.y. balsavimo rezultatai 😀

O padariau du dalykus:

 1. Surūšiavau šios šviežiausios kadencijos iki šiol buvusių tarybos posėdžių klausimus pagal tai kaip dėl jų buvo balsuojama ir su gan smagiu įrankiu Rkward nupaišiau tų balsavimų histogramas.
 2. Taip pat surūšiuotus duomenis sukėliau į Gephi ir nusipaišiau tinklo diagramas.

Tai štai tokios mano išvados iš to:

Histogramos

Histogramos rodo kokie buvo balsų kiekiai "už", "prieš" ir "susilaikė".
Histogramos rodo kokie buvo balsų kiekiai “už”, “prieš” ir “susilaikė”.

Žiūrint į „NauKadBalsav[[„Uz“]]“ matome, jog įprasta koalicija už atskirus klausimus balsuoja 25-30 balsų daugiausiai; arba per šiuos posėdžius buvo daugiausiai klausimų už kuriuos balsuota 25-30 balsų. Ši koalicija yra stipriausia. Nesu tikras ką reiškia 1 balsas už. Visais tais klausimais, kur vienas balsas „Už“ yra Remigijaus Šimašiaus balsas. Gali būti, kad čia yra tiesiog kažkoks procedūrinis dalykas ir iš konteksto turėtų būti išimamas. Vėliau dar kiek pagalvojau ir gali būti, jog tai yra klausimai išspręsti “bendru sutarimu”. Aš gal labiau norėčiau tuos duomenis matyti kaip visų dalyvavusių “už”, o ne kaip vieno žmogaus, a.k.a. mero balsavimą.

Žiūrint į „Prieš“ histogramą matome, kad daugiausia balsuojama 6-7 balsais prieš. Niekada nėra balsuota 20-26 balsais prieš.

Žiūrint į „Susilaikė“ histogramą matome, kad daugiausiai susilaikoma 4-6 balsais ir niekada 19.

„Prieš“ ir „Susilaikė“ pasiskirstymai kiek panašūs, nors „Prieš“ pasiskirstymas daug platesnis. Tai reiškia, kad „prieš“ koalicija yra nevieninga lyginant su „Už“.

Pozicija šiek tiek pasikeitė, kai viena iš partijų perėjo į opoziciją. Gali būti įdomu pasižiūrėti ar šios histogramos skiriasi lyginant jas iki to įvykio ir po. Čia ateičiai.

Išimtys ir apribojimai:
Retkarčiais būna balsavimų, kur pozicija balsuoja „prieš“, o opozicija „už“, t. y. Savotiškai susikeičiama rolėmis. Tokie balsavimai iškrenta iš šios analizės konteksto. Su sąlyga, kad tokių balsavimų daug mažiau, tai galime daryti išvadą kad jie bendrai statistikai įtakos didelės neturi.

Burbulai

Vėliau nupaišiau burbulus. Čia siūlau pradžioje pasižiūrėti mano paaiškinamąjį video (ten, tame video, pamiršau paminėti, kad burbulai vienas kitą stumia, o ryšiai – traukia; programa leidžia tiems burbulams judėti taip, kad nusistovėtų jėgų pusiausvyra – čia ir yra visas šios diagramos grožis):

Čia ekrano nuotraukos:

“Už” koalicijos. Ten tas didelis burbulas su Šimašiumi viduryje yra arba kažkokia klaida arba viskas “bendru sutarimu”. Būtų gerai galbūt pakeisti tuos burbulus taip, kad visi būtų balsavę “už” – tada gal kiek kitoks bendrasis debesis būtų. Dar neišsiaiškinau kokia, t.y. kodėl ten tie klausimai yra.’

Šiame debesėlyje kiek keista, kad ponas Artūras Zuokas taip toli nuo Algio Čapliko. Žiūrint į gimtadieninių sveikinimų video, tai atrodo kaip labai artimi draugai. Na, draugai su šiek tiek skirtingais požiūriais sakykime.

Man toptelėjo kodėl ten matome dar kitas atskiras salas. Pasižiūrėjau į vardus ir pavardes ir pamačiau, kad ten vardo tik pirma raidė, t.y. kitaip atvaizduojami balsuojantys. Reiks paprašyti Povilo, kad suvienodintų kaip nors ten kas nors ;D

Čia koalicijos
Čia koalicijos “prieš”.
O čia susilaikiusiųjų koalicijos.
O čia susilaikiusiųjų koalicijos.

Dar toks galbūt įdomus dalykas, kad pono Artūro burbulas visuose balsavimuose mažesnis už jo frakcijos kolegų. Tai reiškia, kad balsavo mažiau kartų už juos.  Iš tos frakcijos lyderis balsuojant “NE” yra ponas Čaplikas, nors iki Renatos (kita frakcija) dar tolokai 😀

Susilaikymų lyderiai: Šilgalis, Monkevičius, Sakson, Šventickienė, Liudkovski, Maksinov, Poševeckaja.

Balsavimuose “Prieš” ir “Susilaikė” gan aiškiai perėjimuose iš pozicijos į opoziciją – Lietuvos sąrašo frakcija. Nors balsavimuose “Už” aiškių perėjimų nepastebėjau. Ten tarpe yra tas britas ir keletas socdemų. Priešingose pusėse ten Lietuvos sąrašas ir TT’ai. Dar kalbant apie Lietuvos sąrašą, tai jų grupelė labai draugiškai vienas šalia kito visuose balsavimuose. Arba gerai koordinuojasi ir randa bendrą sutarimą – beveik taip pat gerai kaip LRLS 😀 Aš ten esu toliausiai nuo visų kitų frakcijų.

Įdomumui dar paėmiau vieno tarybos posėdžio burbulus. Paėmiau 2016-06-15 dienos rezultatus, nes man tie duomenys atrodė tvarkingiausi. Vėlesni posėdžiai dar nedatvarkyti kažkokie – keistai mažai balsavimų. Galbūt dėl “bendru sutarimu” spręstų klausimų. Bet kuriuo atveju – man nelabai patinka tuos duomenis matyti kaip vieno mero balso “už” atvaizdavimą. Norėčiau juos matyti kaip visų tada dalyvavusių narių “už”.

Taigi, 2016-06-15 balsavimai:

Koalicijos
Koalicijos “UŽ” iš 2016-06-15 tarybos posėdžio
Koalicijos
Koalicijos “PRIEŠ” iš 2016-06-15 tarybos posėdžio.
Koalicijos
Koalicijos “SUSILAIKĖ” iš 2016-06-15 tarybos posėdžio.

Čia “už” balsavimuose matome Lietuvos sąrašo frakciją kiek išsisklaidžiusią. Kiba nuomonės ėmė labiau išsiskyrinėti?

Balsavimuose “prieš” į pagalbą opozicijai atėjo socdemai.

Sekmokas su Urbonavičium kažkokių principinių statementų matomai turi dėl poros klausimų.

Susilaikymuose antai ponas Liutauras Stoškus kažkaip stipriai neturėjo nuomonės. Ir apskritai Lietuvos sąrašas ten elgiasi visai kaip opozicija.

Na, o čia, galite susirasti visų balsavimų “gephi” failiuką, o čia tik 20150615, kuriuos atsidarę su aplikacija galėsite patys tuos duomenis žiūrinėtis visaip.

Tiesa, kol kas yra viena problemikė – nėra sąsajų lentelės tarp klausimų ir jų ID. Bet čia tik kol kas. Turėtų greitai atsirasti tame pačiame githube.

 

Atnaujinimas:

Čia iš atsiliepimų soc. tinkluose supratau, jog reikia truputį daugiau, nei tik paduoti jums analizes. Reikia ir interpretacijų ir daugiau išvadų. Tai va pasistengiau dėl jūsų 😀

Tiesa, dar kiek pataisiau duomenis – ten buvo “V. Pavardė” ir “Vardas Pavardė”, tai pataisiau visur į “Vardas Pavardė”. Nebeliko tų salų.

Padariau tai, ką siūliau jums. T.y. pamėginau surasti balsavimus iškrentančius iš konteksto (outlayeriai). T.y. tuos, kurie toli nuo pozicijos ar opozicijos. Štai kas gavosi:

Čia vienas klausimas kuris palaikomas tik opozicijos ir buvusios pozicijos frakcijos - tvarkateisinguočių.
Čia vienas klausimas kuris palaikomas tik opozicijos ir buvusios pozicijos frakcijos – tvarkateisinguočių.
O šitas žiauriai keistas tuo, kad už jį balsavo ir pozicija ir opozicija, bet ne visi. Žodžiu belekaip.
O šitas žiauriai keistas tuo, kad už jį balsavo ir pozicija ir opozicija, bet ne visi. Žodžiu belekaip.
O čia ponas Žilvinas Šilgalis balsavo vienintelis iš opozicijos už šį klausimą, kuris kaži kur toli-toli pozicijoje.
O čia ponas Žilvinas Šilgalis balsavo vienintelis iš opozicijos už šį klausimą, kuris kaži kur toli-toli pozicijoje.
O čia dar vienas mišrūnas. Visa Lietuvos kelio frakcija ir po truputį visų kitų išskyrus LRLS ir TT.
O čia dar vienas mišrūnas. Visa Lietuvos kelio frakcija ir po truputį visų kitų išskyrus LRLS ir TT.
O štai opozicijoje esantis Kęstutis Nėnius turi tris klausimus giliai pozicijoje.
O štai opozicijoje esantis Kęstutis Nėnius turi tris klausimus giliai pozicijoje.
O čia bene rekordininkas klausimas savo atstumu nuo balsuotojos už. Kažkaip keista. Ane?
O čia bene rekordininkas klausimas savo atstumu nuo balsuotojos už. Kažkaip keista. Ane?
Štai Artūras balsai
Štai Artūras balsai “už” pasibarstę gerokai link pozicijos. Du giliausius paryškinau.
Kolaicijos balsavimuose
Kolaicijos balsavimuose “UŽ”.
Koalicijos balsuojant
Koalicijos balsuojant “Prieš”
Koalicijos susilaikant.
Koalicijos susilaikant.

Vėliau dar parankiosiu outlayer’ių klausimų.

Edit #2:

Dar parankiojau outlayer’ių iš “Prieš” balsavimų:

Šitas outlayer'is įdomus tuo, kad prieš balsavo visa socdemų frakcija taip, kaip opozicija, nors socdemai, tai pozicijoje. Arba socdemai kažkam iš principo prieštaravo arba žaidė rūmų žaidimus kažkokius.
Šitas outlayer’is įdomus tuo, kad prieš balsavo visa socdemų frakcija taip, kaip opozicija, nors socdemai, tai pozicijoje. Arba socdemai kažkam iš principo prieštaravo arba žaidė rūmų žaidimus kažkokius.
Sveikinu poną Dmitrij Gneušev'ą! :D
Sveikinu poną Dmitrij Gneušev’ą! 😀
Dėl šito, man atrodo, pozicija daugiausiai susilaikė. Čia kalba eina apie buvusios pozicijos, o dabar opozicijos biudžeto problemas. Ponas Dmitrij Gneušev nesijaučia prie to biudžeto prisidėjęs.
Dėl šito, man atrodo, pozicija daugiausiai susilaikė. Čia kalba eina apie buvusios pozicijos, o dabar opozicijos biudžeto problemas. Ponas Dmitrij Gneušev nesijaučia prie to biudžeto prisidėjęs.
Čia Rita sutinka su nemažai opozicijos dėl tos tarybos. Kažkas ten jai nepatiko.
Čia Rita sutinka su nemažai opozicijos dėl tos tarybos. Kažkas ten jai nepatiko.

 

O čia tas britas kažkuo nepatenkintas.
O čia tas britas kažkuo nepatenkintas.
O čia ponia Aušra Maldeikienė kartu su tuo britu iš principo kažkam prieštarauja. Dabar, tiesą sakant, neatsimenu tiksliai kas jiems nepatiko. Bet ten kažkokie principiniai dalykai.
O čia ponia Aušra Maldeikienė kartu su tuo britu iš principo kažkam prieštarauja. Dabar, tiesą sakant, neatsimenu tiksliai kas jiems nepatiko. Bet ten kažkokie principiniai dalykai.
Vėl tas britas. Ir du TS-LKD nariai kažko prieštarauja.
Vėl tas britas. Ir du TS-LKD nariai kažko prieštarauja.
Martikoniui, vienai TS-LKD narei ir dviems TT'istams nepatinka vieta paminklui.
Martikoniui, vienai TS-LKD narei ir dviems TT’istams nepatinka vieta paminklui.
TS-LKD rodo raumenį. Įkalbino dar porą žmonių matyt :)
TS-LKD rodo raumenį. Įkalbino dar porą žmonių matyt 🙂
Čia buvo bene labiausiai nuomones išskiriantis balsavimas. Balsuojantys
Čia buvo bene labiausiai nuomones išskiriantis balsavimas. Balsuojantys “prieš” leido “Mažas Didelis” verstis alkoholio prekyba rezonansinėje vietoje.

Dar žiūrėkite:

Schema #35
Schema #34
Schema #33
Schema #32
Schema #31

 

Skirmantas Tumelis

Sudėtingi dalykai susideda iš paprastų. O patys sunkiausi yra paprasti dalykai.

9 Comments on Schema #36. 2015 išrinktų VMS tarybos narių balsavimai

 1. Ugnė says:

  Lietuvos kelio frakcija? Ne Lietuvos sąrašo? Ar čia tamsta su intencija įmaišote Drąsos kelią?

  1. Oi atsiprašau. Tikrai netyčia. Einu taisyt.

 2. vaidotas says:

  sveiki,
  suprantu, kad jumi “veža” nuo skaičiukų. Bet čia kažko trūksta/per daug, kad skaičių kiekis mažiau baugintų ir išvados būtų apčiuopiamesnės, bei paprasčiau pritaikomos praktikoje.

  1. Skaičiukai- klausimų id. Ten yra taryboje keliami klausimai.

   Pažiūrėsiu ką galima padaryt.

  2. Čia va tos pačios diagramos be skaičiukų:

   https://flic.kr/p/Jx8qaR

   https://flic.kr/p/Jx8qdg

   Tada dar papaišiau va šitaip:
   https://flic.kr/p/Jx42wd

   Ar geriau taip?

 3. Dominykas says:

  Nu. Smagūs skaičiai. O ką ten minėjai apie duomenimis paremtus sprendimus?… 😛

  1. Turime tikslą kuo daugiau tokių turėti. Kol kas jų turime mažiau, nei tikimės.

   1. Dominykas says:

    Tai vat apie ką aš ir klausiu… šitie skaičiai kur vat čia aukščiau tai kokį jie sprendimą leidžia priimti?…

    Don’t get me wrong -- labai gražu pamatyti čia viską vizualiai, good job, bet čia sprendimai galimi tokie politiniai nebent kokie nors, neįdomūs, nepraktiški…

    Nu čia trolinu taip, mandagiai, tskant sofos analitikas būnu, kad kitą kartą aiškesnė nauda (t.y. konkretus action pointas) matytųsi 🙂

    1. Jie leidžia mums suprasti kuo pasitikėti labiau, o kuo mažiau formuojant koalicijas.

     Be to štai ir jūs, kuris apie Vilniaus tarybos koalicijas tikriausiai daug nežinote, dabar jau žinote apie jas daugiau.

     Šitų visų burbulų ir būsimų (tikiuosi) analizių misija populiarinti duomenis ir challenginti kitus protingus iššūkius mėgstančius žmones ką nors įdomaus sugalvoti.

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <div align="" class="" dir="" id="" lang="" style="" xml:lang=""> <embed style="" type="" id="" height="" width="" src="" object=""> <iframe width="" height="" frameborder="" scrolling="" marginheight="" marginwidth="" src=""> <img alt="" align="" border="" class="" height="" hspace="" longdesc="" vspace="" src="" style="" width="" title="" usemap=""> <map name="" area="" id=""> <object style="" height="" width="" param="" embed=""> <param name="" value=""> <pre style="" name="" class="" lang="" width="">

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar