Čia sulyginimas pagal eilutes. Tiesa, ten yra netikslumų su 2015 metais. Duomenų šaltinis buvo su visokiais komentarais vertėse ir buvo nelabai aišku, kaip tai interpretuoti, tai aš ten tiesiog sudėjau viską ir dėl to gavosi daugiau negu buvo... Nu bet bendram paveikslui susidaryti tai netrukdo.

Schema #32 Pinigai aplinkos apsaugai

Gavome iš Vilniaus savivaldybės administracijos dokumentą patvirtinti. Gavome, tai mes – aplinkosaugos ir energetikos komitetas.

O dokumentas, tai “VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 2016 METŲ SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĖS“.

Tame dokumente matome, kad yra priemonės ir yra priemonėms išleisti skirti pinigai. Man, žinoma kilo tokie klausimai:

 • Kas paskirstė tuos pinigus šitaip?
 • Ar pinigų užtenka? Jei ne tai kiek trūksta?
 • Ar pinigai bus efektyviai išleisti?
 • Kaip patikrinti ar pinigai bus efektyviai išleisti?
 • Kas patikrins ar pinigai bus efektyviai išleisti?

Atsakymą gavau tik į pirmą klausimą. Į antrą klausimą atsakymas ir taip aiškus – aišku, kad neužtenka. Tiesa, kiek trūksta tai nelabai aišku. Nelabai aišku, nes nėra atsakymų į žemiau esančius klausimus.

Programa buvo paruošta remiantis praėjusių metų patirtimi. Kaip ir kokie pokyčiai įvyko nelabai aišku. Dėl pokyčių tai kiek aiškiau – Kasparas Adomaitis (kolega) atsiuntė 2015 metų paskirstymą. Tai aš va paėmiau ir sulyginau:

Čia iš kur gauti pinigai buvo paskirstyti
Čia iš kur gauti pinigai buvo paskirstyti
Čia sulyginimas pagal eilutes. Tiesa, ten yra netikslumų su 2015 metais. Duomenų šaltinis buvo su visokiais komentarais vertėse ir buvo nelabai aišku, kaip tai interpretuoti, tai aš ten tiesiog sudėjau viską ir dėl to gavosi daugiau negu buvo... Nu bet bendram paveikslui susidaryti tai netrukdo.
Čia sulyginimas pagal eilutes. Tiesa, ten yra netikslumų su 2015 metais. Duomenų šaltinis buvo su visokiais komentarais vertėse ir buvo nelabai aišku, kaip tai interpretuoti, tai aš ten tiesiog sudėjau viską ir dėl to gavosi daugiau negu buvo… Nu bet bendram paveikslui susidaryti tai netrukdo.

O tačiau bet dėl kaip jie atsirado – nevisai aišku. Ar tai buvo kokių nors argumentų diskusija ar įtakos – nežinia. Galbūt šitas paveiksliukas, kur aukščiau padės patiems mums atsakyti į šį klausimą.

O čia aš dar susirašiau kelias pastabas iš tos analizės, tai gal ir jums bus įdomu:
Labiausiai mažiau pajamų lyginant 2015 su 2016 (-217,600.00 EUR) gauta iš “Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija”.

Apskritai pajamų gauta mažiau -510,071.99 EUR

Daugeliui programų buvo skirta mažiau arba panašiai pinigų lyginant su pernai išskyrus:

 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: gyventojų sveikatos programų įgyvendinimas (29,700.23 EUR daugiau)
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: galimų ekologinių situacijų, avarijų ir įvykių padarinių šalinimas (39,006.00 EUR daugiau)
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, stebėsena, kūrimas, veisimas ir kiti darbai (62,554.65 EUR daugiau)
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas (46,722.00 EUR daugiau)
 • Pavilnių ir Verkių regioninių parkų ribų kadastriniai matavimai, įrengtų objektų inventorizavimas ir apsaugos reglamentų nustatymas (10,000.00 EUR daugiau – pernai buvo 0)

Tuo tarpu labiausiai “nuskriausime” lyginant su pernai:

 • Skola už 2015 metais atliktus darbus iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: Vilniaus miesto atliekų tvarkymo sistemos kūrimą ir įgyvendinimą (-140,285.65 EUR)
 • Triukšmo valdymo funkcijos įgyvendinimas (-97,729.00 EUR)
 • Skola už 2014 metais atliktus darbus iš programai skirtų lėšų likučio 2015-01-01: dviračių ir kito bevariklio transporto takų ir kelių, kitų su tuo susijusių infrastruktūros elementų projektavimą, įrengimą ir priežiūrą (-89,574.00)
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimas Pavilnių regioniniame parke (-61,683.00)
 • Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, stebėsena, kūrimas, veisimas ir kiti darbai (-60,970.00)
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas (-60,443.00)
 • Savavališkų sąvartynų seniūnijų teritorijose šalinimas (-55,705.00)
 • Užterštų teritorijų sutvarkymas (-39,649.00)
 • Aplinkos stebėsenos ir informacinės sistemos programos įgyvendinimas (-36,580.00)
 • Skola už 2015 metais atliktus darbus iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimą (-25,123.00)
 • Dviračių ir kito bevariklio transporto takų ir kelių, kitų su tuo susijusių infrastruktūros elementų projektavimas, įrengimas ir priežiūra (-22,247.00)
 • Oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD 10) mažinimas (gatvių plovimas) (-9,782.00)
 • Oro taršos mažinimo programos įgyvendinimas (-8,544.00)
 • Lietaus tinklų infrastruktūros remontas ir įrengimas (-7,924.00)
 • Pavilnių ir Verkių regioninių parkų pėsčiųjų (pažintinių ir mokomųjų), dviračių takų, žirginio sporto ir autoturizmo trasų, apžvalgos aikštelių, kultūros paveldo objektų įrengimas ir priežiūra (-7,514.00)
 • Kenksmingų cheminių medžiagų (gyvsidabrio ir kitų) surinkimas ir neutralizavimas (-5,481.00)
 • Treniruoklių, įrengtų viešose erdvėse, remontas ir naujų įrengimas (-4,549.00)
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: Pavilnių ir Verkių regioninių parkų ekologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų tvarkymo darbai, rekreacinės paskirties objektų, įrengtų šių parkų teritorijose, priežiūra (-3,317.00)
 • Invazinių rūšių kontrolės priemonių įgyvendinimas (-1,689.00)

Daugiausiai pinigų šiemet (top10) skiriam:

 • Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, stebėsena, kūrimas, veisimas ir kiti darbai 358,200.00
 • Gyventojų sveikatos programų įgyvendinimas 217,200.00
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: gyventojų sveikatos programų įgyvendinimas 129,589.34
 • Savavališkų sąvartynų seniūnijų teritorijose šalinimas 100,000.00
 • Pavilnių ir Verkių regioninių parkų pėsčiųjų (pažintinių ir mokomųjų), dviračių takų, žirginio sporto ir autoturizmo trasų, apžvalgos aikštelių, kultūros paveldo objektų įrengimas ir priežiūra 90,500.00
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: galimų ekologinių situacijų, avarijų ir įvykių padarinių šalinimas 89,400.00

Mažiausiai pinigų (bottom 10):

 • Skola už 2015 metais atliktus darbus iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: programos „Nebūk abejingas“ įgyvendinimą, nemokamos telefono linijos išlaikymą 100.00
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: triukšmo valdymo funkcijos įgyvendinimas 200.00
 • Mokesčių, sumokėtų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, likutis 2016-01-01 808.58
 • Programos „Nebūk abejingas“ įgyvendinimas, nemokamos telefono linijos išlaikymas 900.00
 • Invazinių rūšių kontrolės priemonių įgyvendinimas 7,000.00
 • Treniruoklių, įrengtų viešose erdvėse, remontas ir naujų įrengimas 7,000.00
 • Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos organizuojami renginiai, leidyba, visuomenės informavimas 9,500.00
 • Pavilnių ir Verkių regioninių parkų ribų kadastriniai matavimai, įrengtų objektų inventorizavimas ir apsaugos reglamentų nustatymas 10,000.00
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimas Pavilnių regioniniame parke 10,000.00
 • Iš programai skirtų lėšų likučio 2016-01-01: gyvsidabrio atliekų išvežimas ir utilizavimas 10,800.00

Ir kas gi dabar pasakys ar tai gerai ar blogai? Ar normaliai?

Skirmantas Tumelis

Sudėtingi dalykai susideda iš paprastų. O patys sunkiausi yra paprasti dalykai.

3 Comments on Schema #32 Pinigai aplinkos apsaugai

 1. Paulius Žuvyčius says:

  Kodėl VU botanikos sodas tvarkomas? Ar jis nėra VU? Kuo užterštų teritorijų valymas skiriasi nuo kenksmingų medžiagų surinkimo? Kažkaip kai kurios eilutės dubliuojasi, bet gal kitaip su valstybe neįmanoma. Kitu atveju sakys mes neatsakingi, nes neįrašyta.

  1. Ačiū už klausimus. Dėl VU -- užduosiu klausimą valdininkams. Gal čia kokia nors parama VU ar susitarimas. Bet klausimas labai teisingas.

   Užterštos teritorijos valymas yra tada, kai kenksmingos medžiagos išsilieja iš savo indų ir reikia šalinti pasekmes. Surinkimas -- tai, matyt, be žalos aplinkai. T.y. surenka, kol neišsilieję/neišsibarstę, pvz. kokių nors statinių su kokiomis nors medžiagomis surinkimas.

   Kam tam reikia dviejų eilučių -- nežinau. Irgi geras klausimas.

   Gal būt ir teisus esate, kad valdininkai sakys, jog nedaro to, kas neparašyta. Manau, kad nei patys nežino kodėl ten tiek eilučių, o ne kitiek. Kaip ir nežino kiek rezultato bus pasiekta.

   Ydingą praktiką keisim. Labai stengsiuosi pakeisti.

   1. Pamiršau visai papasakoti, kad uždaviau šį klausimą administracijai. Administracija paaiškino. Ir telefonu ir emeilu:

    Šiais metais VU Botanikos sodas planuoja įrengti naujos botaninės ekspozicijos pagrindą Kairėnų filiale. Detalesnę informaciją gali pristatyti VU Botanikos sodo direktorius Audrius Skridaila.

    Pagrindime nurodome, kad Lietuvos universitetų botanikos sodų veiklos plėtros gairių dokumente numatyta: Ūkio ministerija, Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Kauno miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atsižvelgiant ministerijoms ar savivaldybių administracijoms pavestas valdymo sritis – už 14.3 papunktyje nurodytą prioriteto įgyvendinimą: valstybei ir vietos bendruomenėms aktualių veiklų (kultūrinių renginių, sveikatinimo, savanorystės, socialinės atskirties mažinimo ir kt.) vykdymas, rekreacija ir turizmo skatinimas.

    Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus universiteto 2004 m. sausio 14 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. 18, pagal 2015 m. balandžio 30 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. A72-608/15(3.1.36-AD4), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 61-2760), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. 1-2241 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2015 metų specialiosios programos priemonių tvirtinimo“, 2015 m. skyrė VU botanikos sodui 17375 EUR (septyniolika tūkstančių tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus) Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų iš 11 programos (Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, priemonė – „Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės“). Lėšų skyrimo tikslas – VšĮ „Vilniaus universitetas“ veiklos finansavimas tvarkant VU Botanikos sodo ekspozicijas. VšĮ „Vilniaus universitetas“ veikla vertinama vadovaujantis šiais vertinimo kriterijais: apžvalginių takų įrengimas naujoje sumedėjusių ir daugiamečių augalų ekspozicijoje bendrame 1048 m2 plote; įrengtų apžvalginių takų VU Botanikos sode, senajame Kairėnų parke, apribojimas betoniniais vejos borteliais (90 vnt.) bendrame 45 m ilgyje; įrengtų apžvalginių takų pakraščių grunto sutvarkymas (parengiant žemę vejos įrengimui) bendrame 180 m2 plote. Visi darbai buvo atlikti laiku, ataskaita pateikta.

    2016 metais taip pat svarstoma galimybė VU botanikos sodo veiklai vykdyti skirti 17300,00 lėšų (šiuo metu Aplinkos rėmimo priemonių programos projektas svarstomas).

    Botanikos sodų infrastruktūros tobulinimu siekiama prisidėti prie vietos bendruomenėms aktualių veiklų (kultūrinių renginių, aplinkos pažinimo, sveikatinimo, savanorystės, socialinės atskirties mažinimo ir kt.) vykdymo, rekreacijos ir turizmo skatinimo.
    Finansavimo galimybių iš kitų šaltinių nėra.

    Aktualias 2016 m. Aplinkos ministro rekomendacijos dėl šių lėšų naudojimo galimybių čia http://www.am.lt/VI/index.php#a/10882

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <div align="" class="" dir="" id="" lang="" style="" xml:lang=""> <embed style="" type="" id="" height="" width="" src="" object=""> <iframe width="" height="" frameborder="" scrolling="" marginheight="" marginwidth="" src=""> <img alt="" align="" border="" class="" height="" hspace="" longdesc="" vspace="" src="" style="" width="" title="" usemap=""> <map name="" area="" id=""> <object style="" height="" width="" param="" embed=""> <param name="" value=""> <pre style="" name="" class="" lang="" width="">

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar