Nebijokite chemtrailų. Viskas sutvarkyta. Ateikite balsuoti.

Primenu: šį sekmadienį (2014-05-25) vyks dveji rinkimai: prezidentės ir Europos Parlamento.

Ateikite ir išreikškite savo nuomonę. Tai pareiga ir privilegija.

Kai kuriems žmonėms dažnai susidaro klaidingas įspūdis, jog jų balsas nieko nereiškia. Ypač, jei rinkimų rezultatai nepalankūs tam balsavusiajam. Toks įspūdis susidaro dėl to, kad žmonės linkę save vertinti egocentriškai.

Štai, šįryt pas mus, gan dideliame ofisų pastate buvo sugedę visi liftai. Pastatas gan aukštas (~20 aukštų). Žinoma, kad nuliūdo kai kurie žmonės. Ypač kelios moteriškės, kurios, tikriausiai, dirba gan aukštai. Vieną jų išgirdau sakant:

– Nu bet tai kaip taip galima elgtis su žmonėmis?

Sunku pasakyti apie ką ji galvojo kalbėdama: ar apie liftą ar apie liftą aptarnaujančią įmonę. Kiek supratau iš administratorės liftai pagedę buvo tik ką.

Tai štai, ta moteriškė galvoja ir visai paprastai, jog tai yra kažkoks sąmokslas prieš ją. Prieš žmones. Kaip taip galima elgtis su žmonėmis?

Vat jeigu pamėgintumėm pažvelgti toliau negu “aš” ir netgi toliau negu yra jūsų draugų būrys ar jūsų informacinis burbulas (tai toks dalykas, kuriame jūs gyvenate), tai gal būt to egocentriškumo būtų mažiau.

Kiekvienas žmogus nori būti svarbus ir reikšmingas. Ir kai jo lūkesčiai balsuojant nepasiteisina, jis gali elgtis dvejopai:

  1. Pasipiktinti irba nusivilti, irba nuliūsti ir tada kaltinti visus ką papuola: valdžią, VRK, aplinkinius. Tada save graužti ir užsiimti savidestrukcija.
  2. Nusivilti irba ieškoti priežasčių-pasekmių grandžių ir ieškoti galimybių situaciją keisti tiek aplink save, tiek už savo informacinio burbulo ribų. Ir šitaip (ar panašiai) užsitikrinęs stiprią motyvaciją dirbti bei siekti pokyčių.

Jeigu jūs liberalių pažiūrų, tai jūs suprantate, jog kiekvienas žmogus svarbus. Tai yra liberalumo doktrina ir kiekvienas balsas svarbus. Todėl jūs ateisite balsuoti (jeigu to dar nepadarėte išankstiniu būdu).

Ateikite balsuoti. Nebijokite chemtrailų. Viskas sutvarkyta:

 

Skirmantas Tumelis

Sudėtingi dalykai susideda iš paprastų. O patys sunkiausi yra paprasti dalykai.

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <div align="" class="" dir="" id="" lang="" style="" xml:lang=""> <embed style="" type="" id="" height="" width="" src="" object=""> <iframe width="" height="" frameborder="" scrolling="" marginheight="" marginwidth="" src=""> <img alt="" align="" border="" class="" height="" hspace="" longdesc="" vspace="" src="" style="" width="" title="" usemap=""> <map name="" area="" id=""> <object style="" height="" width="" param="" embed=""> <param name="" value=""> <pre style="" name="" class="" lang="" width="">

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar