Skirmanto Tumelio straipsnis Verslo Klasėje

Reguliavimas: vaistas ar liga

Paskutiniame “Verslo Klasė” numeryje buvo išspausdintas mano pirmasis straipsnis apie reguliavimą ir inspekcijas.

Prisiminiau tai, jog mano tinklaraščio skaitytojams šis straipsnis gali būti įdomus tada, kai neseniai vykusiame  TOC organizuotame seminare išklausiau Mildos Ručinskaitės pranešimą (Kaip pagerinti darbuotojų produktyvumą 5 kartus? Garantinio fondo istorija). Tai buvo sėkmės istorija apie tai, kaip nedidinant etatų tas pats darbas buvo atliekamas 6 kartus greičiau – tiesiog nuostabi sėkmės istorija (tikiuosi organizatoriai tą pranešimą paviešins kur nors kada nors). Nors tai ne riba – TOC metodams ir dangus ne riba!

Taigi, tie kurie neskaitė “Verslo Klasės“, turėtų ją nusipirkti ir perskaityti (o dar geriau užsiprenumeruoti), bet net jeigu to nepadarėte, tai mano straipsnį galite persiskaityti ir čia:

Jei gatvėse reikia gaudyti greičio viršytojus, girtuoklius ir kelių chuliganus, reiškia, kad gatvėse yra chaosas ir netvarka . Jei restoranus ir kavines reikia bausti už antisanitarines sąlygas, reiškia, kad visur siautėja bakterijos, tik ir teieškančios, ką apkrėsti. Jei visų įmonių apskaitą reikia tikrinti ir jas bausti už menkiausias klaidas, reiškia, kad šešėlinė ekonomika šėlsta nevaržomai. Jei visur tenka kovoti su kokiais nors blogybių simptomais, reiškia, kad blogis valdo viską. Jei nebūtų blogio, tai juk nereiktų su juo ir kovoti? Bet kaip išmatuoti, kiek to blogio yra valstybėje?

Lietuvoje yra apie 70 įvairių inspekcijų ir kitų kažką kontroliuojančių įstaigų. Tikslaus skaičiaus pasakyti greičiausiai nelabai kas ir galėtų – kartais netgi neaišku, ar kažkokia įstaiga yra kontroliuojanti, ar nėra. O kartais netgi neaišku, ar kokią nors kontroliuojančią instituciją reikia skaičiuoti, kaip vieną, ar kaip kelias. Štai Lietuvos Bankas, nors ir kontroliuoja bankus, paprastai nepriskiriamas kontroliuojančioms organizacijoms. Arba štai Aplinkos apsaugos agentūra – ar ją reiktų skaičiuoti, kaip vieną organizaciją, ar kaip tuntą nepriklausomų regioninių įstaigų?

Daugelis sako, kad kontrolės reikia, nes jei nekontroliuosi, bus bėdų. Bet vadybos specialistai sako, kad kontrolės reikia tiktai tada, kai tų bėdų yra, o jei jau jų yra, reikia žiūrėti į priežastis. Kontrolė gali būti reikalinga, bet jei jos reikia, turime pripažinti, kad kažkur slepiasi blogybės. Kažkur kažkas vyksta neteisingai, todėl reikia sukontroliuoti, patikrinti kokybę, ištaisyti klaidas ar dar kažką padaryti su kažkokiomis blogomis pasekmėmis. Taip, būtent su pasekmėmis – bet kokia inspektavimo veikla skirta jau įvykusioms blogybėms aptikti.

Dar 2009 valdžia norėjo sumažinti kontroliuojančių institucijų skaičių iki 8, bet kažkodėl nepavyko. Gal todėl, kad kontrolės sritys pernelyg skirtingos, o gal todėl, kad norint kažkurią įstaigą panaikinti, reikia viso Seimo sprendimo. O Seimas ne visada elgiasi sąmoningai. O gal buvo ir dar gilesnių priežasčių.

Edward Deming, šiuolaikinės vadybos pradininkas, kokybės kontrolę minėjo nuolat, kaskart sakydamas vieną ir tą patį: jei reikia kovoti su visokiomis pasekmėmis, reiškia, kad kažkur yra problemos, dėl kurių tos pasekmės ir kyla. Jei prireikia kokybės kontrolės, inspekcijų ir tikrintojų – vadinasi, kad turime bėdų. Pataisyti tas bėdas įmanoma tik vienu būdu – šalinant jų priežastis.

Kartais kontrolė tampa absurdiškai savitiksle: kontrolieriai ir inspektoriai gali gauti netgi planus, kur bus nurodoma, kiek pažeidimų jie turi atrasti. Švelnesniais atvejais tų planų gali ir nebūti, tačiau inspektorius būna vertinamas ir skatinamas atrasti kuo daugiau pažeidimų. Žinoma, kad tada jis tampa suinteresuotu kovoti ne su bėdų priežastimis, o tiktai atrasti bet ką blogo. Net jei ta blogybė yra menama, o ne tikra.

Blogiausią įmanomą kontrolę žino tie, kas dar prisimena sovietmetį: milicija tais laikais turėdavo planus, kiek nusikaltėlių pagauti. Jei planui pritrūkdavo nusikaltėlių, pavojus kildavo net ir atsitiktiniams žmonėms. Kelių eismo inspektoriai tais laikais (pats to nepatyriau ir nemačiau, bet vyresni žmonės tai man pasakoja) buvo anekdotų personažais – sustabdę mašiną, ieškodavo pažeidimų tol, kol atrasdavo nors kažką, dėl ko galėtų prisikabinti.

Vienas mano draugas iki šiol prisimena, kaip jį, prieš porą dešimtmečių sustabdė policija: tikrino, ar yra vaistinėlė, ar yra gesintuvas, ar padangų protektorius pakankamo gylio, galų gale pareiškė, kad jis kirto ištisinę liniją, paėmė nedidelį kyšį ir paleido. Tas draugas neturėjo teisių, bet policininkai nesusiprato jų paprašyti. Jiems buvo svarbu atrasti bet kokį pažeidimą, tad jie ir ieškojo tokių, kokie dažniausiai pasitaiko.

Dar labiau patobulinti beprasmę tvarką būtų įmanoma tik vienu būdu – mokant inspektoriams premijas už surinktas baudas. Visi inspektoriai būtų suinteresuoti, kad pažeidimų daugėtų, jų priežastys nedingtų, o beprasmio darbo kiekiai augtų. Kai kuriose šalyse taip skatinami kelių inspektoriai netgi patys imdavo statyti mobilius greičio ribojimo ženklus – kad daugiau vairuotojų įkliūtų.

Jei valdoma, remiantis kontrole ir inspekcijomis, rezultatas visad būna vienas: beprasmio darbo visiems daugėja, o padėtis prastėja. Pasekmės tampa svarbesnėmis už priežastis, o kova su blogomis pasekmėmis tampa svarbiausiu tikslu. Galų gale kontroliuotojai ima pasakoti apie tai, kad padėtis beviltiška, o viskas yra taip blogai, kad kažką pataisyti įmanoma, tik viską draudžiant ir, žinoma, dar labiau tikrinant.

Toks reguliuotojų elgesys labai natūralus: kai nesi tikras, kaip paveiksi tuos, kas kontroliuojami, visada norisi juos kontroliuoti dar labiau. Kuo smarkiau ir griežčiau prižiūrėti, kad tik neatsirastų kažkokių pažeidimų. Ir už bet kokius pažeidimus bausti, nesvarbu, ar tie pažeidimai kažką reiškia, ar ne. Juk kuo daugiau baudimų, tuo labiau kontroliuotojas parodo visiems, koks jis būtinas. Taip prasideda kontrolės beprotybė: visi prižiūrimieji ima ieškoti būdų, kaip išsisukti, o kontroliuotojai ir taisyklių kūrėjai galvoja, kaip tuos prižiūrimuosius gudriau prigauti. Taisyklių ir draudimų kiekiai auga, o prižiūrimieji galų gale tampa idėjinais sistemos priešais.

Beprotiškos kontrolės pavyzdžių – apstu. Štai Darbo inspekcija vadovaujasi kone puse tūkstančio skirtingų teisės aktų. Tarkim, kad kokiai nors įmonei tereikia vadovautis penktadaliu iš tų teisės aktų, o gerai dirbdama, tokia įmonė kiekvieno iš tų reguliavimų laikysis 99 procentų tikslumu, kitaip tariant – beveik idealiai gerai.

Pabandykime paskaičiuoti: jei įmonei reikia laikytis 100 teisės aktų, o kiekvieną tikrinant, inspektorius tik su 1 procento tikimybe gali atrasti pažeidimų, tai galutinė atitiktis bus 99 procentai pakelti 100 laipsniu. Tai bus vos 37 procentai. Kitaip tariant, dvi iš trijų įmonių, atidžiai patikrinus, bus nubaustos.

Darbo inspekcija nekalta – jie tiesiog dirba savo darbą. Jų tikslas – prižiūrėti, kad visi taisyklių laikytųsi. Bet ar yra prasmės tų taisyklių laikytis tada, kai jų tiesiog nereikia? Iš kur atsiranda beprotiški reikalavimai, kad darbo saugos kursų klausytųsi kažkokie programavimo įmonių vadovai? Kas sugalvojo, kad buhalterės gali užsimušti darbe? Koks pavojus darbe gali kilti dizaineriui? Iš kur ta beprotybė?

Lygiai tokia pat beprotybė kamuoja daugelį valstybės prižiūrimų sričių. Taisyklių ir įstatymų kiekiai nesuskaičiuojami, jų vis daugiau ir daugiau, todėl pažeidimais jau tampa netgi ne kokie nors pažeidimai, o visokie leidimų ir pažymų neatitikimai. Inspektoriai pradeda tikrinti leidimų leidimus ir pažymas apie pažymas. Biurokratinė mašina, primenanti Kafkos „Procesą“, ima reikalauti, kad verslininkai patys apie save surinktų įrodymus, pagal kuriuos kažkas juos galėtų nubausti.

Draugai, turintys smulkius verslus, man pasakoja įdomybes apie mokesčius. Iš jų sužinojau, kad slėptis nuo mokesčių inspekcijos reikia ne todėl, kad būtų gaila pinigų, o todėl, kad sumokėjęs pinigus valstybei, turėsi tiek bėdų, kad už tą mokesčių mokėjimą ir liksi nubaustas. O jei nesumokėsi mokesčių ir neparodysi, kad kažką dirbi – tada problemų neturėsi.

Man sveikas protas sako paprastai: valstybei abejotina nauda iš to, kad prispaudusi kokį nors smulkų verslininką, gaus iš jo kelis šimtus litų, jei dėl to verslininkas bankrutuos ir gaus porą kartų didesnę bedarbio pašalpą. Valstybei gali apsimokėti net išvis mokesčių iš tokių versliukų nerinkti, jei tik jie maži, kuriantys darbo vietas, o jiems bankrutavus – bedarbių tik padaugės. Bet kažkodėl tokie versliukai prižiūrimi ir neretai baudžiami.

Kartais spauda paskelbia tiesiog absurdiškas baudimo istorijas – tai kokie nors inspektoriai bobutę nubaudė už tai, kad jos sūnėno sugyventinė jos karvę pamelžė, tai kiti inspektoriai ėmė gaudyti kažką, kas nori pavežti pakeleivius, tai kažkas pradeda aiškinti apie tai, kaip padavėjos turi susimokėti mokesčius už arbatpinigius…

Pabandę išsiaiškinti tokių keistų baudimų priežastis, atrasime, kad jos didesne dalimi kyla visai ne iš VMI, o iš komplikuotų, perdėtai sudėtingų įstatyminių reikalavimų. VMI, nubausdama kokią nors obuoliais prekiaujančią pensininkę, tiesiog parodo visos valstybės simptomus: kažkodėl reikia perteklinės kontrolės, nes smulkiausi verslautojai kažkodėl pernelyg lengvai gali pažeisti visokius įstatymus.

O čia jau darosi įdomu: kodėl gi tie smulkiausi verslininkai gali taip lengvai pažeisti įstatymus? Panašu, kad tik todėl, kad įstatymai reguliuoja ką papuola ir visai be proto. Smulkūs verslininkai priversti samdytis buhalterius, nes patys neįstengia sumokėti mokesčių, o kokie nors politikai paskui dar ima pasakoti, kad buhalterių kvalifikacija pernelyg prasta, todėl apskaitą esą turi tvarkyti tik buhalteriai, turintys kažkokius sertifikatus. Tai beprotybė, kuri aiškiai rodo, jog arši VMI veikla tėra bendros valstybinės beprotybės simptomas.

 

Spėju, kad ta baudžiamoji beprotybė atėjo dar iš sovietmečio: juk tada kiekvienas, norėjęs verslauti, buvo vadinamas nusikaltėliu, spekuliantu ir vagimi. Verslas buvo nelegalus, todėl valdomas keliais Baudžiamojo kodekso straipsniais. Reguliavimas tais laikais buvo labai paprastas: jei verslauji – turi būti pasodintas. Iškrypęs požiūris į verslą liko ir vėliau: jei jau nori verslauti, vadinasi, tave reikia prižiūrėti, kaip nusikaltėlį. Prikurti tau begalę taisyklių, visokių nesąmoningų reikalavimų ir būtinai atrasti įrodymų, už ką tave reiktų nubausti.

Apribojimų teorija (viena iš sparčiausiai populiarėjančių naujų vadybinių teorijų) sako, kad ten, kur vyksta nesąmonės, dažniausiai slepiasi kažkoks gilus valdymo konfliktas – dilema. Labai aiški dilema matosi ir sename valdžios požiūryje į verslą ir mokesčius.

Dilema paprasta: mes norime surinkti daug mokesčių į biudžetą. Todėl reikia, kad įmonės galėtų lengvai steigtis, sėkmingai dirbti ir augti – kad gautų kuo daugiau pajamų. Ir taip pat reikia, kad tos įmonės nenuslėptų tų pinigų, kuriuos turi sumokėti valstybei. Tačiau tam, kad įmonės gautų daugiau pajamų, reikia jų nežudyti biurokratijomis. Kita vertus, tam, kad įmonės nenuslėptų mokesčių, reikia jas griežtai kontroliuoti ir nustatyti reikalavimus bet kokiam pirstelėjimui.

Taigi, čia puikiai matosi konfliktas: viena vertus, reikia nekontroliuoti, o kita vertus – kontroliuoti kuo baisiau. Jei nekontroliuosime – įmonės augs lengviau, pajamų dėl to daugės. Bet kartu augs ir šešėlinė ekonomika. O jei pernelyg kontroliuosime, šešėlis gal ir bus kiek prispaustas, tačiau verslas kentės, ekonomika nesivystys. Komprimosinis variantas čia irgi nepadeda: jei kontroliuosime saikingai, tai mokesčius visi slėps, o verslui visvien bus daug bėdų.

Dilemos dažniausiai išsisprendžia, jei tik pažvelgiam kiek giliau į realybę, veiksmų priežastis ir užduodame klausimą, ar koks nors sprendimas išvis yra produktyvus. Pažiūrėkime į kelis gyvenimiškus faktus, o tada dar kartą pabandykime rasti sprendimą:

 • Stambus verslas išauga iš vidutinio, o vidutinis išauga iš smulkaus, todėl smulkaus verslo gyvybingumas yra būtina ekonomikos augimo sąlyga
 • Didelės įmonės turi geresnes sąlygas, nei mažos: dėl masto ekonomijos jų mokestinei apskaitai tenka mažesnė išlaidų dalis
 • Smulkiausi verslininkai, susikurdami darbo vietas sau patiems, nuima nuo valstybės socialinę naštą
 • Mokesčių slėpimo apimtys smulkiame versle yra mažos, nes ir tas verslas mažas, todėl perteklinė tokio verslo priežiūra tiesiog neatsiperka: kas iš to, kad surinksi 100 litų papildomų mokesčių, jei tikrinimams išleisi 1000?
 • Smulkių verslininkų yra tiek daug ir tokių įvairių, kad jokia kontrolė negali užtikrinti, kad jie nenuslėps mokesčių
 • Didelėms įmonėms patikrinti reikia daugybę karto daugiau laiko, bet tokie patikrinimai atsiperka, nes didelės įmonės sumoka labai dideles mokesčių sumas

Kaip matome, dusinti mažas įmones neproduktyvu: išlaidos didelės, o nauda – abejotina. Bet dideles įmones visai apsimokėtų prižiūrėti griežtai, nes tai atsiperka. Dilema išsyk išsisprendžia: tereikia diferencijuoti mažas įmones ir joms leisti kuo greičiau augti. Tuo tarpu griežtai prižiūrėti reiktų tik tas įmones, kurios yra pakankamai didelės.

Gal todėl emigravę tautiečiai pasakoja stebuklus apie Didžiąją Britaniją: ten nereikia jokių leidimų, norint dirbti pačiam, o jei uždarbis nėra didelis, tai mokesčių inspektoriai tavim nei nesidomi: kuriem galam eikvoti brangų laiką ir valstybės lėšas? Deja, Lietuvoje reikia leidimo viskam. Inspektoriams kyla įtarimai netgi apie kaimo talkas: gal tai nelegalus darbas, o šeimininko surengtos vaišės talkos dalyviams – tai nelegalus atsiskaitymas natūra?

Japonai, sukūrę Kaizen metodologiją, sako, kad visi tikrinimai ir inspektavimai – tai bergždžias, piktžolinis darbas. Toks darbas vadinamas „muda“. Šioji dažniausiai kyla dėl to, kad kažkur yra „mura“ – įvairūs sutrikimai, veiklos nevienodumai. O jau tie nevienodumai kyla dėl to, kad kažkur yra „muri“ – įvairiausi neapibrėžtumai. Pernelyg sudėtingas reguliavimas visada sukelia neapibrėžtumus, nes niekas negali išsiaiškinti, kaip kažką teisingai daryti. O kai neaišku, kaip ką daryti, tai dirbama kaip papuola. O jau dėl to kyla įvairios blogybės. O tada jau prireikia visokių patikrinimų.

Daugybė menamų ar realių pažeidimų išties nereiškia, kad reikia daugiau inspektorių ir inspektavimo. Daugybė visokių pažeidimų reiškia tik vieną: valstybėje yra bėdų. Tuo tarpu tūkstančiai inspektorių – tai tik požymis, kad tų bėdų yra labai daug. Gal netgi tokių bėdų, kaip begalės patikrinimų ir reguliavimų, kurie skirti tik tam, kad būtų įrodytas kokių nors inspekcijų reikalingumas.

Kaip išmatuoti, kiek išties yra blogio ir nereikalingų reguliavimų valstybėje? Labai paprastai: patikrinimų skaičiais ir inspektorių etatais. Kuo daugiau reikia patikrinimų, kuo daugiau reikia darbuotojų įvairiose inspekcijose, kuo daugiau reikia įvairių kontroliuojančių institucijų – tuo padėtis blogesnė. Juk inspektorių reikia tik tada, kai tenka kovoti su blogomis pasekmėmis.

Skirmantas Tumelis

Sudėtingi dalykai susideda iš paprastų. O patys sunkiausi yra paprasti dalykai.

10 Comments on Reguliavimas: vaistas ar liga

 1. kestutis d says:

  Taigi, jei jau esi kandidatas į seimūnus, tai pasakyk man tada -- ar reikia reguliuoti tokias smulkmes kaip mėsos pardavėjai turguose ir ar teisingai padarė ministerija įvesdama kasos aparatus?
  Ir dar pasakyk -- ar kontroliuotum tokią smulkmę, kaip bieliašų pardavėjai prie stoties ir kebabų pardavėjai Pilies gatvėje?
  Kokia jų apyvarta, kaip manai?

  1. Dėl mėsos pardavėjų turguose. Čia matau dvi pagrindines problemas arba užuominų į tas problemas:
   1. Higieninės/sanitarinės sąlygos ir produkto kokybės užtikrinimas
   2. Finansinis/mokestinis reguliavimas

   Dėl 1: galima būtų sakyti, kad rinka pati susireguliuos, t.y. nekokybiškos mėsos klientai nepirks, ne jei apsinuodys, tai kitą kartą tikrai nenorės pirkti iš to pardavėjo mėsos. Bet apsinuodijimas gali privesti ir prie fatališkų rezultatų, todėl savireguliacijos kaina gali būti per didelė -- čia svarbu tikrinti atitiktį sanitarinėms normoms.

   Dėl 2: Jei tas mėsos pardavėjas uždirba tiek, kad tik save išlaiko, tai geriau tegu jis save ir išlaiko, o neprašo bedarbio pašalpos. Kasos aparatai padeda tą išsiaiškinti. Be to čia yra dar vienas dalykas: tie mėsos prekeiviai gali apiforminti savo veiklą kaip individualią, o iš tiesų gali būti kiek kitaip.

   Beliašų ir kebabų pardavėjų produkciją reiktų tikrinti tik dėl atitikties sanitarinėms normoms (juoba, kad beglobių gyvūnų problema išsisprendžia[1]). O kasos aparatai vėlgi padėtų išsiaiškinti ar jie tikrai verčiasi individualia veikla. O dėl apyvartų tai nežinau. Sprendžiant iš paminėtos vietos, tai gali būti, jog šiems prekeiviams sekasi neblogai. Jei jų EBITDA per mėnesį yra mažesnė nei 3000 LT, tai tegu ir po mokesčių būna iki 3000, o jeigu EBITDA gautųsi didesnė nei 3000 LT per mėnesį, tai mokesčiai iš didesnių sumų neturėtų demotyvuoti uždirbti daugiau, t.y. tokiu atveju po mokesčių žmogui turi likti visada daugiau negu 3000 LT.


   [1]-- 🙂

 2. kestutis d says:

  Užsisakanavimui dar vienas klausimas: ar sutiktum kaip liberalus seimūnas mažint reguliavimus visokius ir nebekomanduoti verslininkams kokius užrašus jie turi rašyti ant savo produktų -- pvz., “tepus riebalų mišinys” ar “grietinės ir augalinių riebalų mišinys”?
  Bet kaip jau atsakei į pirmą klausimą, tai matau, kad reguliavimo visiškai tau neišeina (čia galima šaipytis -- kaipgi taip, liberalas, o vis tik dusins smulkiuosius verslininkus 🙂 ). Taigi, galima daryti prielaidą, kad ir kitose srityse reguliavimas gali turėti tam tikrą pagrindą, kurio nematyti, jei kalbi ne apie konkrečią sritį, o apie reguliavimą apskritai -- tada ir gaunasi reguliavimas toks blogis.
  O kaip liberalus reprezentuojančiam asmeniui, tai pasidomėk, kokiu dar pagrindu daromi reguliaciniai sprendimai -- turiu omeny, žinok, kiek smulkūs verslininkai ir patentininkai gali užsidirbti:
  http://yessuz.blogas.lt/zadetasis-reportazas-598.html
  (gal bus aiškiau todėl, kodėl juos norima reguliuoti)

  1. Užsiskanaviniminis atsakymas: aš galėčiau ant šlapiankos užrašyti, jog ji pagaminta tik iš mėsos, o sudėti ten ragus, kanopas ir celiuliozės denatūruotos ir dar šiek tiek gliutamatų bei cukraus. Čia vėlgi galima būtų pasitikėti rinkos savireguliacijos mechanizmais, nes žmonės supratę, jog nuo to daikto jiems auga skrandžio opos, nuslenka plaukai ir mažėja lytinė potencija, to produkto jau nebepirktų. Bet deja, tai jau būtų per vėlu. Juoba kad kitos įmonės, pamačiusios, kad galima sumažinti savo veiklos kintamus kaštus kardinaliai ir taip pasididinti pelną, galėtų pradėti tą ydingą elgesį kopijuoti. Tą ypatingai greitai perimtų įmonės, kurioms sekasi sunkiau, kurios valdomos būtų prasčiau. Bet taip neapgalvotai elgiasi tik parazitai, kurie alina savo šeimininką, kuriam numirus parazitai arba taip pat žūna arba laukia kitos aukos.
   Bet šeimininko žūtis jau būtų katastrofa, todėl labai svarbu vartotojams aiškiai parodyti ką jie gali įsigyti (kur nevaikščioti ir ko nedaryti, kad negauti parazitų). O štai gerai valdoma įmonė orientuota į ilgalaikius tikslus ir nuolatinį tobulėjimą, pati bus suinteresuota teikti kaip įmanoma kokybiškesnį produktą ir kaip įmanoma patogiau vartotojui, už tokią kainą, kad apyvarta būtų kuo didesnė. Bet net tokią gerai valdomą įmonę galima sužlugdyti visokiais reikalavimais ir baudomis už netinkamos spalvos plytelių glaisto panaudojimą personalo tualeto patalpose. Arba už neteisingai užpildytą deklaraciją, kurios laukelyje KA102 reikia įrašyti laukelių SPA14, SEI2012, RIN102 sumos vidurkį minus praėjusio mėnesio skolą be PVM.

   Na o dėl tų ribų, tai labai svarbu padaryti, kad nesigautų verslininkui taip, jog vos peržengus tam tikrą apyvartos ribą jo pajamos sumažėja ženkliai vien dėl mokesčių -- to neturi būti. Nes jeigu verslininkui peržengus tam tikrą apyvartos ribą reiks samdyti buhalterį ar buhalterio paslaugas tai reikš papildomas išlaidas: jei mėsininko apyvarta yra 99 999 litų per metus ir jis gauna 30 proc. pelno (čia turbūt ne visai realu tiek daug turėti, bet dėl paprastumo imkime šį skaičių), tai jis gauna 29 999.7 litų per metus. O jeigu jo apyvarta 100 001 litų per metus ir jis gauna tokį patį pelną, tai jam lieka 30 000.3 litų, bet jeigu jam reikia dar sumokėti po kokuis 200 litų kas mėnesį už buhalterio paslaugas, tam kad sumokėti mokesčius už tą 1 litą, tai jam iš viso liks 27 600.3 litų. Tai gal nebūtų dar taip baisu, nes verslininkas perlipęs tą 100 000 apyvartą tikėsis, kad kitais metais jis uždirbs daugiau, dar kitais dar daugiau ir jis augs, bet jei vien dėl to, kad jis pradės mokėti mokesčius jam reikės atidžiau saugotis, kad tik neprireiktų sumokėti kokios nors baudos, nes pradėjus mokėti mokesčius pas jį užgrius daugybė inspektorių it kokių maitėdų besikėsinančių išlesti parazitų nualinto šeimininko akis.

   Duokime verslininkui vieną didelį mygtuką, kurį paspaudus bus nuskaičiuota tiek mokesčių kiek reikia, o verslininkui dėl jų nebereiks sukti galvos iki sekančio mygtuko paspaudimo.

 3. kestutis d says:

  Turėjau omeny: Bet kaip jau atsakei į pirmą klausimą, tai matau, kad reguliavimo atsisakyti visiškai tau neišeina

  1. Taip. Taip ir supratau.

 4. kestutis d says:

  Matai, mes paėmėme keletą konkrečių reguliavimų -- ir pasirodė, kad jie reikalingi. Kai pradedi imti nuo žemės atplėštus pavyzdžius -- tada gali sakyti, kad reguliavimai nereikalingi. Kad būtų įtikinamiau, reikėtų kalbėti apie konkrečius reguliavimus, kuriuos manai esant nereikalingus -- nes kitaip tai tuščios kalbos apie ‘reguliavimų blogį’.

 5. ArtP says:

  Perskaičius, paaiškėja kad nedaug kuo ir pasikeitė policija nuo milicijos.

 6. McF says:

  Kaip suprantu siūlote nekontroliuoti (arba minimaliai kontroliuoti) smulkų verslą, o kontroliuoti stambų.
  Kaip žinia, stambus verslas dažnai remia mūsų politikus, kurie veržiasi į seimą, ir ne paslaptis, kad jis turi įtakos seimūnų priimamiems įstatymams.
  Todėl stambiam verslui neapsimoka keisti esančios situacijos -- juk iš smulkaus verslo gali išaugti lygiavertis konkurentas!

  1. Šiuose rinkimuose toks “baltas” rėmimas labai stipriai apribotas įstatymais. Kiek girdėjau Liberalų Sąjūdis buvo vieni iš iniciatorių šio pakeitimo. O tai rodo ketinimų rimtumą.
   Galima būtų manyti, kad daug pinigų tada ateis “juodai” (tokias išvadas galima daryti netgi žvelgiant į kai kurių dabartinių Seimo narių grynųjų pinigų deklaracijas, t.y. jų pokytį), bet su tais “juodais” gi kaip? Gi vistiek yra daugiau nei vienas žmogus, kuris apie tai žino, o kai tą žino daugiau nei vienas, tai visada kiek sunkiau suvaldyti.

   O šiaip, ilgalaikėje perspektyvoje tai ir tie “stambūs” turėtų būti suinteresuoti piliečių perkamąja galia, kuri didėja didėjant gerbūviui, kuris didėja tada, kai žmonės gali dirbti ir užsidirbti, kai gali kurti savo verslą ir nebijoti, kad į juos bus žiūrima kaip į nusikaltėlius. Tikriausiai yra ir tų “stambių”, kurie nesivargindami moka darbuotojams minimalius atlyginimus, o šie visiškai demotyvuoti ima daryti bet ką, tada, darbdavys keičia darbuotojus, naujiems motyvacija dar mažesnė, darbdaviui sukuriama jo darbuotojų vertė mažėja, tuo pačiu tempia žemyn visą kitą -- pajamas, pelną ir verslininko protą, miegą bei sveikatą. Tada verslininkas sumano keisti įstatyminę aplinką o ne save ir neša pinigus politikams, o šie, gavę pinigų, privalo vykdyti pažadus, iš kurių nauda tik siaurai interesų grupei ir trumpalaikė ir… Sukasi užburtas ratas.

   Tad, jei leistumėm užsidirbti žmonėms, o lietuviai darbštūs ir verslūs… Na, gerai, kaip ir kiti žmonės, bet kadangi pažįstu daugiausiai lietuvius ir didžioji dalis mano pažįstamų lietuvių yra darbštūs ir verslūs, todėl taip ir sakau.

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <div align="" class="" dir="" id="" lang="" style="" xml:lang=""> <embed style="" type="" id="" height="" width="" src="" object=""> <iframe width="" height="" frameborder="" scrolling="" marginheight="" marginwidth="" src=""> <img alt="" align="" border="" class="" height="" hspace="" longdesc="" vspace="" src="" style="" width="" title="" usemap=""> <map name="" area="" id=""> <object style="" height="" width="" param="" embed=""> <param name="" value=""> <pre style="" name="" class="" lang="" width="">

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar