Vietinės reikšmės ACTA

Labadieną. Štai gyvenam sau ramiai… Na, kaip ramiai, na žiūrim vis į rytus, teroristus pavadiname teroristais, teroristai gal kiek supyksta, bet na, gyvename daug-maž ramiai.

Sakome, kad karas jau vyksta ir jau senokai. Ypatingai virtualioje erdvėje. Kyber-nusikaltėliai kyber-kariauja siųsdami visokias DDOS atakas ir daugeliui tai jau ima rūpėti.

Europos Sąjungai tai taip parūpo, kad netgi yra ruošiama tinklo ir informacijos saugumo direktyva. Direktyva dar nėra suformuluota galutinai, bet, kaip suprantu, tam ten dabar gan aukšti prioritetai.

EP dirba.
EP dirba.

Tai štai mūsų uolieji valdininkai nusprendė nieko nelaukti ir patys susiorganizavo savo kibernetinio saugumo įstatymą. Norai buvo geri, bet gavosi kaip visada.

Galite apie Europos Sąjungos valdininkus ir biurokratus sakyti ką norite. Galite galvoti, jog jie apipeliję kelmai kurorte su begale pinigų nieko nedaro, tik sėdi ir bezda. Bet šiuo atveju jie, į direktyvą įsiūdami asmens duomenų apsaugojimo saugiklius yra teisūs. Bent jau teisesni, nei mūsų uolieji valdininkai.

Pagal mūsų ruošiamą kyber saugumo įstatymą – policija įgauna daugiau galių ir galimybes persekioti Lietuvos Interneto vartotojus. Bet juk daugumos ir pavojingiausių DDOS atakų turime saugotis iš užsienio! Tai kaip dabar šių įgaliojimų praplėtimas padės? Gal mūsų STT turi duomenų apie kuriamus BotNet’us Lietuvoje ir nori tai užkardyti? Tikriausiai taip ir bus. O kaip jūs manote?

Nukopijuota iš Internetų
Nukopijuota iš Internetų

Štai, ES direktyvos projekte gan aiškiai yra išdėstyta:

While public administrations, because of their public mission, should exert due diligence in the management and the protection of their own network and information systems, this Directive should focus on critical infrastructure essential for the maintenance of vital economic and societal activities in the fields of energy, transport, banking, financial market infrastructures or health. Software developers and hardware manufacturers should be excluded from the scope of this Directive.

Direktyvos objektas yra kritinė infrastruktūra, kuri reikalinga gyvybingos ekonomikos ir socialinio aktyvumo palaikymui, tai yra tokiose srityse kaip: energija, transportas, bankai, finansinių rinkų infrastruktūra arba sveikata. Tai, kas su šiais dalykais nesusiję – ne šios direktyvos objektas.

O mes ką gi turime? Ogi turime tai, kad tas mūsų kyber saugumo įstatymas ne tik kad nepadės, bet dar ir pakenks. Nedraugiška šalis mūsų pačių rankomis galės dabar užp..i kiekvieną soc. tinklų aktyvistą, kovojantį mūsų (turiu omenyje laisvės ir demokratijos) pusėje.

Prieš keletą metų turėjome ACTA. Tie sutraukos nutarė kėsintis į mūsų Interneto laisvę naudodamiesi autorių teisių neapibrėžtumais ir baisiąja pedofilija. Tai dabar kažkas kėsinsis į mūsų laisvą Internetą naudodamiesi kyber grėsmėmis?

Žinoma, iš dalies džiaugiuosi, kad mūsų valdininkai imasi iniciatyvos taip greitai, bet man liūdna, kad jie nesugeba netgi persiskaityti ES direktyvų (kad ir projekto). Aš suprantu, kad galime turėti pakankamai gerą pozityvų spaudimą, pavyzdžiui iš prezidentūros. Bet gi negalima taip paskubomis konstruoti suklerusio triračio, jei dviratis jau išrastas!

O gal mūsų politinė kultūra ir išmanymas yra geresnis nei Europos Sąjungos valdininkų? Ir mes galime sukurti tokio lygio įstatymą geriau ir greičiau, nei lėtieji supeliję Europos Sąjungos biurokratai? Jeigu mūsiškiai taip mano, tai aš jiems pasiūlyčiau nusileisti ant žemės.

Mūsų skrajojimas padebesiais yra nemažiau pavojingas negu kvailas. Štai, Antanas Guoga, vidinės rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto narys (šis komitetas – vienas iš pagrindinių ES direktyvos kūrėjų) per Šaulių suorganizuotą konferenciją minėjo, jog mums ypatingai svarbu yra įgauti kitų ES narių (o ir pačios ES) pasitikėjimą šioje srityje. Tik tada jos su mumis dalinsis savo patirtimi ir sėkmės istorijomis. Kylant globalioms grėsmėms labai svarbus tokio paties lygio bendradarbiavimas. O šiuo metu mumis ES nepasitiki. Jeigu bus priimtas šis kyber saugumo įstatymas – pasitikėjimas mumis apskritai žlugs. Čia galime netgi ir sąmokslo teorijų prikurti.

Taip pat paklausykite ką apie tai kalba specialistai.

Kaip manote, ar galime mūsų politikus davesti iki sąmoningumo? Gal galime jiems trinktelėti taip kaip tai jau esame padarę?

Stop ACTA (iš http://www.kleckas.lt/blog/marinuotas-protestas-pries-acta)
Stop ACTA (iš http://www.kleckas.lt/blog/marinuotas-protestas-pries-acta)

Jau šį ketvirtadienį (2014-12-04) bus svarstomas šis įstatymo projektas. Pasakykime savo parlamentarams (bent jau tiems, už kuriuos balsavote) savo nuomonę apie tai!

Paruoštukas #1:

Ketvirtadienį svarstysite kyber saugumo įstatymą (http://goo.gl/qgqQ70). Stebėsiu kaip balsuosite. Mes norime, kad balsuotumėte PRIEŠ, nes:

  • šiuo įstatymu jūs įgalinsite jėgos struktūras neribotai naudotis privačiais asmenų duomenimis ir imtis represijų prieš bet kurį Interneto vartotoją be teismo sprendimo,
  • šiuo įstatymu jūs atitolinsite Lietuvos ir ES tolimesnį bendradarbiavimą kyber saugumo srityje – mes prieš globalias grėsmes vieni palikti be ES pagalbos turėsime menkesnius šansus; mūsų šis paruoštas įstatymo projektas nesuderinamas su šiuo metu ruošiama ES direktyva (http://goo.gl/4Mkt0k),
  • mes turime apsaugoti kritinę infrastruktūrą (energetikos, transporto, vieš. paslaugų sektorių), o ne represuoti privačius Interneto vartotojus.

Jeigu balsuosite PRIEŠ – tai bus paskata palaikyti jus ir per kitus rinkimus.

Paruoštukas #2:

Aš, jūsų rinkėjas, noriu, kad ketvirtadienį svarstydami kyber saugumo įstatymą (http://goo.gl/qgqQ70) balsuotumte PRIEŠ. Šis įstatymas pažeidžia mano asmens laisves Internete, šis įstatymas yra nesuderinamas su būsima ES direktyva. Tikiuosi, kad būsite pakankamai protingi ir balsuosite PRIEŠ.

Paruoštukas #3:

Jau šį ketvirtadienį (2014-12-04) svarstysite kibernetinio saugumo įstatymą (http://goo.gl/qgqQ70). Tikiuosi, kad padarysite manęs, kaip rinkėjo, vertą sprendimą. Šis įstatymas yra:

  • nesuderinamas su ruošiama ES direktyva (http://goo.gl/4Mkt0k)),
  • įgalina interneto cenzūrą ir interneto vartotojų represijas be teismo.

Stebėsiu balsavimo rezultatus. Man tai svarbu.